بهترین شهرهای آمریکا برای زندگی معرفی شدند

بهترین شهرهای آمریکا برای زندگی معرفی شدند

سه شنبه ۱۲ اسفند - اقتصادی

شهرهای غرب میانه آمریکا حضور پررنگی در رتبه بندی امسال دارند.