بهرام رادان «علفزار» را تهیه می‌کند 

بهرام رادان «علفزار» را تهیه می‌کند 

چهارشنبه ۲۶ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر خود با ساخت هشت فیلمنامه جدید از جمله «علفزار» به تهیه کنندگی بهرام رادان موافقت کرد.