بهره برداری از “پیاده روها” شمشیر دولبه/لزوم ارائه پیوست‌های اجتماعی

بهره برداری از “پیاده روها” شمشیر دولبه/لزوم ارائه پیوست‌های اجتماعی

چهارشنبه ۱۴ خرداد - اجتماعی

رئیس کمیته میراث شورای شهر تهران پیشنهاد شهرداری برای بهره برداری از پیاده روها را شمشیر دو لبه دانست و اعلام کرد: حتما باید پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی این لایحه ارائه شود.