بهره مندی از اساتید و متخصصان جهاد دانشگاهی موجب تقویت نیروی انتظامی می شود

بهره مندی از اساتید و متخصصان جهاد دانشگاهی موجب تقویت نیروی انتظامی می شود

شنبه ۲۹ خرداد - سیاست

فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان گفت: بهره مندی از استادان، متخصصان و صاحب نظران می‌تواند نیروی انتظامی را در اجرای ماموریت های خود یاری کند.