به جای تخریب رقبا برنامه معرفی کنید

به جای تخریب رقبا برنامه معرفی کنید

سه شنبه ۲۵ خرداد - ورزش

رئیس‌کل دادگستری استان گلستان به داوطلبان عضویت در شوراهای شهر و روستا توصیه کرد که بر معرفی و ارائه برنامه‌های خود تمرکز کنند و از تخریب و توهین رقبا و خدشه‌دار کردن وحدت اقوام بپرهیزند.