بودجه خوبی به دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری تعلق نگرفت

بودجه خوبی به دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری تعلق نگرفت

شنبه ۰۳ آبان - علمی

وزیر علوم با تاکید بر اینکه برای سال ۹۹ بودجه خوبی به دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری تعلق نگرفت، گفت: متوسط تخصیص بودجه دانشگاه ها برای ۵ ماه از سال حدود ۴۰ درصد بوده است.