بورسیه ورزشکاران المپیکی تا ۲۰۲۱ ادامه دارد

بورسیه ورزشکاران المپیکی تا ۲۰۲۱ ادامه دارد

چهارشنبه ۱۴ خرداد - ورزشی

تهران- ایرنا- تارنمای اتحادیه جهانی کشتی روز چهارشنبه از تداوم بورسیه ورزشکاران تا المپیک توکیو توسط کمیته بین‌المللی المپیک خبر داد.