بومی سازی سایلنسر ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز در جهاددانشگاهی

بومی سازی سایلنسر ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز در جهاددانشگاهی

سه شنبه ۰۷ بهمن - علمی

عضو هیأت علمی گروه پژوهشی مواد جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: سایلنسر یا صداگیرهای ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز در جهاددانشگاهی خراسان رضوی را بومی‌سازی کرده‌ایم.