بی عدالتی کرونایی در راه صعود به جام جهانی فوتبال!

بی عدالتی کرونایی در راه صعود به جام جهانی فوتبال!

چهارشنبه ۰۷ آبان - ورزشی

شرایط کرونایی حاکم در جهان ممکن است باعث شود تا صعود به حساس ترین رویداد فوتبالی جهان تحت تاثیر آن قرار گیرد.