تأسیس کرسی زرتشتی‌شناسی در دانشگاه کالیفرنیا

تأسیس کرسی زرتشتی‌شناسی در دانشگاه کالیفرنیا

دوشنبه ۲۰ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا – تورج دریایی، مدیر مرکز مطالعات ایرانی سَموئل جردن در دانشگاه کالیفرنیا در ارواین با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام خبر از گشایش کرسی زرتشتی‌شناسی در این دانشگاه داد.