تابوت «مارادونا» به کاخ رییس جمهوری آرژانتین رسید

تابوت «مارادونا» به کاخ رییس جمهوری آرژانتین رسید

شنبه ۲۷ دی - ورزشی

تهران- ایرنا- تابوت «دیگو مارادونا» که قرار است در کاخ ریاست جمهوری آرژانتین به خاک سپرده شود، هم‌اکنون در میان انبوده جمعیت اندوهگین در داخل کاخ مستقر شده و گزارش‌ها حاکی از آن ست که جمعیت با نیروهای پلیس درگیر شده‌اند.