تاثیر مراقبت کانگورویی و ماساژ در نوزادان نارس

تاثیر مراقبت کانگورویی و ماساژ در نوزادان نارس

جمعه ۰۱ مرداد - سیاست

بررسی‌های یک مطالعه نشان داد که مراقبت کانگورویی و ماساژ نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت‌های ویژه توسط مادران، باعث کاهش اضطراب مادران و درد نوزادان می‌شود.