تاسیس بانک جنین گاو از نژادهای ممتاز

تاسیس بانک جنین گاو از نژادهای ممتاز

چهارشنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۲:۲۴ - علمی

برای نخستین بار در کشور، پس از ۱۰ سال پژوهش، پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن‌سینا توانست با راه‌اندازی بانک جنین گاوهای دارای خصوصیات برتر، گامی بزرگ در مسیر خودکفایی تامین نژادهای برتر گاو بردارد.