تاکید بورل بر لزوم انعطاف‌پذیری طرف های مذاکره کننده در وین

تاکید بورل بر لزوم انعطاف‌پذیری طرف های مذاکره کننده در وین

جمعه ۰۱ مرداد - ورزش

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه حصول توافق در وین به نفع همه است، خواستار انعطاف تمام طرف های مذاکره کننده برای رسیدن به یک توافق درخصوص برجام شد.