تایید ۳۰۰ پرونده ثبت بین‌المللی اختراع برای برخورداری از حمایت کانون پتنت

تایید ۳۰۰ پرونده ثبت بین‌المللی اختراع برای برخورداری از حمایت کانون پتنت

دوشنبه ۲۰ مرداد - اقتصادی

۳۰۰ پرونده ثبت بین‌المللی اختراع توسط کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مرحله ارزیابی حمایت تایید شد.