تبادل «ظروف چینی»، تعاملی به قدمت تاریخ میان ایران و چین

تبادل «ظروف چینی»، تعاملی به قدمت تاریخ میان ایران و چین

شنبه ۲۹ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- رادیو بین المللی چین در گزارشی ضمن پرداختن به اشتراکات فرهنگی و تاریخی میان مردم ایران و چین از «ظروف چینی سفید و آبی رنگ» به عنوان یکی از مظاهر فرهنگی میان دو کشور یاد کرده است.