تبدیل اجساد به درخت با تابوت قارچی!

تبدیل اجساد به درخت با تابوت قارچی!

جمعه ۲۶ دی - علمی

یک مخترع اعلام کرد که تابوت ساخته شده از قارچ، به تجزیه سریع‌تر بدن و تولید مواد مغذی برای خاک کمک می‌کند تا درختان و گیاهان بتوانند در بالای قبر مردگان رشد کنند.