تبدیل دی‌اکسیدکربن جو به ماده‌ای ارزشمند

تبدیل دی‌اکسیدکربن جو به ماده‌ای ارزشمند

شنبه ۲۹ خرداد - سیاست

گیاهان در جذب دی‌اکسید کربن از هوا بی‌نظیرند اما این فایده‌ی آن‌ها موقتی است و بقایای محصولات کشاورزی پس از تجزیه شدن این دی‌اکسیدکربن را به هوا بازمی‌گردانند.