تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر قاعده‌مند می‌شود

تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر قاعده‌مند می‌شود

دوشنبه ۲۴ خرداد - اقتصادی

در نشست هم‌اندیشی مقررات تبلیغات انتخاباتی که با حضور مدیران رسانه‌های کاربرمحور دارای مجوز از ساترا و مدیران ساترا برگزار شد، پیش‌نویس مقررات تدوین‌شده درباره قلمرو تبلیغات انتخاباتی، اصول عمومی، الزامات رسانه‌های کاربرمحور و الزامات محتوایی فعالیت‌های رسانه‌ای در حوزه انتخابات تبیین و تشریح شد.