تجلی کنش‌های آیینی بانوان روزه‌دار ایران از «حنای مراد» تا «کیسه‌دوزی»

تجلی کنش‌های آیینی بانوان روزه‌دار ایران از «حنای مراد» تا «کیسه‌دوزی»

سه شنبه ۲۵ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- بانوان مسلمان و روزه‌دار ایرانی در کنار همدلی با کُنش‌ها و رفتارهای آیینی ویژه ماه صیام، آیین‌های خاص خود را به ویژه با محوریت طلب حاجت برای خود یا دیگران و اجابت آنها از سوی خداوند داشته‌اند که از کهن‌ترین و مهمترین آنها می‌توان به آیین‌هایی چون «حنای مراد» و «کیسه‌دوزی» اشاره کرد.