تجمع دوباره «کارنامه سبزها» مقابل مجلس

تجمع دوباره «کارنامه سبزها» مقابل مجلس

شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

گروهی از داوطلبان «کارنامه سبز» مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار استخدام خود شدند.