تخریب قبر دو شاه و چند ماجرای بحث‌برانگیز

تخریب قبر دو شاه و چند ماجرای بحث‌برانگیز

شنبه ۲۹ خرداد - اقتصادی

مهدی حجت به مرور چند ماجرای بحث‌برانگیز و حاشیه‌ساز در میراث فرهنگی و همچنین مدیریت شهری پرداخت و از پیش‌فرض‌های انتخابات ریاست‌جمهوری گفت.