ترم آینده دانشجویان دندانپزشکی”مجازی” شد/آغاز آموزش نودانشجویان از بهمن

ترم آینده دانشجویان دندانپزشکی”مجازی” شد/آغاز آموزش نودانشجویان از بهمن

پنج شنبه ۰۶ آذر - علمی

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت از مجازی شدن آموزش ترم آینده دانشجویان دندانپزشکی خبر داد و گفت: احتمال زیاد ترم آینده دانشجویان جدیدالورد دندانپزشکی نیز از بهمن ماه شروع خواهد شد.