ترکیب تیم ملی اسکی روی چمن ایران برای جام جهانی و قهرمانی جهان

ترکیب تیم ملی اسکی روی چمن ایران برای جام جهانی و قهرمانی جهان

یکشنبه ۳۰ تیر ساعت ۱۲:۲۹ - ورزشی

ترکیب تیم ملی اسکی روی چمن ایران برای حضور در جام جهانی و قهرمای جهان مشخص شد.