تست کرونای بازیکنان سپاهان و نساجی منفی شد

تست کرونای بازیکنان سپاهان و نساجی منفی شد

جمعه ۲۶ دی - ورزشی

هیچ یک از اعضای تیمهای فوتبال سپاهان و نساجی به کرونا مبتلا نیستند.