تسهیلات رسانه ها برای عزاداری آنلاین

تسهیلات رسانه ها برای عزاداری آنلاین

دوشنبه ۲۰ مرداد - فرهنگی

ساترا با همکاری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دسترسی، تسهیلاتی را برای انتشار برنامه های مذهبی و عزاداری آنلاین به رسانه های صوت و تصویر فراگیر ارائه می دهد.