تشکیل کارگروه مهندسی و سلامت در فرهنگستان علوم

تشکیل کارگروه مهندسی و سلامت در فرهنگستان علوم

شنبه ۰۴ بهمن - علمی

در پانصد و یکمین جلسه شورای علمی فرهنگستان علوم با پیشنهاد گروه علوم مهندسی مبنی بر تشکیل کارگروه «مهندسی و سلامت» موافقت شد.