تشکیل ۱۰۵ نشست مهارتی برای دانشجویان علامه طباطبایی

تشکیل ۱۰۵ نشست مهارتی برای دانشجویان علامه طباطبایی

سه شنبه ۲۵ خرداد - سیاست

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی از تشکیل ۱۴۹ اتاق مجازی برگزاری نشست‌ها و کارگاه ها در این دانشگاه خبر داد و گفت: تا کنون حدود ۱۰۵ کارگاه و نشست مهارتی برای دانشجویان، ۱۶ کارگاه ویژه کارکنان و ۲۸ نشست علمی هم ویژه اعضای هیئت علمی در قالب ۱۴۹ اتاق مجازی در نظر گرفته ایم.