تصمیم وزارت علوم درباره ادامه تحصیل دانشجویان خارجی

تصمیم وزارت علوم درباره ادامه تحصیل دانشجویان خارجی

دوشنبه ۲۳ تیر - علمی

رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه حدود ۱۶۰۰۰ نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در ایران همزمان با شیوع کرونا از کشور خارج شدند، گفت: دانشگاه‌ها با بررسی شرایط، نسبت به ادامه تحصیل این دانشجویان خارجی به شیوه تلفیق حضوری و غیر حضوری تصمیم گیری می‌کنند.