تعامل ایران و پاکستان برای ایجاد آزمایشگاه‌های کنترل و ایستگاه‌های قرنطینه بین مرزی

تعامل ایران و پاکستان برای ایجاد آزمایشگاه‌های کنترل و ایستگاه‌های قرنطینه بین مرزی

یکشنبه ۲۷ بهمن - اجتماعی

وزیر بهداشت گفت: ضرورت دارد که کشور پاکستان با دانشگاه های علوم پزشکی زابل، زاهدان و ایرانشهر نیز همکاری کرده و مراودات نزدیک‌تری داشته باشند؛ چراکه این دانشگاه‌ها به عنوان استان‌های همجوار شما، در اجرای برنامه‌های مشترک دو کشور بسیار تاثیرگذارند.