تعیین تکلیف “پارکینگ پلاسکو” در کمیسیون ماده ۵

تعیین تکلیف “پارکینگ پلاسکو” در کمیسیون ماده ۵

شنبه ۱۰ اسفند - اجتماعی

معاون شهرسازی شهرداری تهران از بررسی موضوع پارکینگ ساختمان جدید پلاسکو در جلسه کمیسیون ماده ۵ خبر داد.