تغییر کاربری اراضی، تبدیل به شغل برخی از افراد شده است

تغییر کاربری اراضی، تبدیل به شغل برخی از افراد شده است

دادستان قزوین با بیان اینکه متأسفانه بعضی افراد شغل‌شان تغییر کاربری غیرقانونی اراضی شده است، گفت: یکی از مشکلات حوزه زمین، داشتن متولیان متعدد و وجود قوانین متعارض در این حوزه است که موجب بازخوردها و نوسانات غیرقانونی و سودجویی برخی در این حوزه می‌شود.