تغییر کاربری اراضی، تبدیل به شغل برخی از افراد شده است

تغییر کاربری اراضی، تبدیل به شغل برخی از افراد شده است

چهارشنبه ۲۲ خرداد ساعت ۱۲:۰۲ - سیاست

دادستان قزوین با بیان اینکه متأسفانه بعضی افراد شغل‌شان تغییر کاربری غیرقانونی اراضی شده است، گفت: یکی از مشکلات حوزه زمین، داشتن متولیان متعدد و وجود قوانین متعارض در این حوزه است که موجب بازخوردها و نوسانات غیرقانونی و سودجویی برخی در این حوزه می‌شود.