تقدیر از ۱۵ طرح جشنواره خوارزمی با حضور رییس‌جمهور

تقدیر از ۱۵ طرح جشنواره خوارزمی با حضور رییس‌جمهور

یکشنبه ۳۰ شهریور - سیاست

همزمان با برگزاری اختتامیه سی و سومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی از ۱۵ طرح برتر با حضور رییس جمهور تقدیر می‌شود.