تقوایی: اینچه درگاهی چرا تاریخ ژیمناستیک را تحریف می‌کند؟

تقوایی: اینچه درگاهی چرا تاریخ ژیمناستیک را تحریف می‌کند؟

جمعه ۲۰ تیر - ورزشی

نایب رییس پیشین فدراسیون ژیمناستیک با ادعا به این که در دهه ۷۰ همراه اینچه درگاهی کارت مربیگری درجه ۲ خود را در ژیمناستیک هنری دریافت کرده است، می‌گوید: غیرمنطقی است که وی دهه ۵۰ و ۶۰ من را فراموش کرده و تاریح ژیمناستیک ایران را تحریف می‌کند.