تنفس هوای مطلوب در پایتخت

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

دوشنبه ۲۰ مرداد - اجتماعی

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میانگین کیفیت هوای پایتخت امروز (۱۲ مرداد ماه) در محدوده قابل قبول است.