توئیت شریعتمداری درباره هویت‌دار شدن فرزندان با مادران ایرانی

توئیت شریعتمداری درباره هویت‌دار شدن فرزندان با مادران ایرانی

یکشنبه ۳۰ شهریور - اجتماعی

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از گفت‌وگو و رایزنی با وزارت کشور، سازمان ثبت احوال و نهادهای امنیتی به منظور اجرای قانون تابعیت فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی خبر داد.