توانایی دو گیاه حسن یوسف و برگ بیدی در جذب ذرات ریز

توانایی دو گیاه حسن یوسف و برگ بیدی در جذب ذرات ریز

چهارشنبه ۲۶ خرداد - سیاست

بررسی‌های یک مطالعه نشان داد که گیاهان برگ بیدی و حسن یوسف در محیط‌های بسته، توانایی جذب ذرات ریز را دارند.