توتِم گرایی پدیده نوظهور در فصل نقل و انتقال

توتِم گرایی پدیده نوظهور در فصل نقل و انتقال

چهارشنبه ۲۲ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ - ورزشی

یک جامعه‌شناس معتقد است که فوتبال ایران به سمت توتم گرایی می‌رود و باید جلوی آن را گرفت.