توزیع رایگان واکسن کرونا در ژاپن

توزیع رایگان واکسن کرونا در ژاپن

شنبه ۰۴ بهمن - اجتماعی

ژاپن قانونی تصویب کرد که بر اساس آن تمامی شهروندان این کشور به طور رایگان واکسن کروناویروس دریافت خواهند کرد.