توسعه دستگاههای ردیابی فعالیت مغز به منظور درمان بیماری‌های مغزی

توسعه دستگاههای ردیابی فعالیت مغز به منظور درمان بیماری‌های مغزی

دوشنبه ۲۴ خرداد - سیاست

گروهی از محققان اخیرا در حال توسعه دستگاه‌های جدیدی هستند که می‌توانند فعالیت مغز افراد را در هر حالت ردیابی کنند که این امر به توسعه درمان‌های بهتری برای بیماری‌هایی مانند اختلالات مغزی منجر خواهد شد.