توسعه پهپادی برای تحویل محموله‌های جنگی

توسعه پهپادی برای تحویل محموله‌های جنگی

چهارشنبه ۲۰ شهریور ساعت ۱۰:۳۸ - علمی

زمانی‌ که صحبت از تحویل محموله با پهپادها به میان می‌آید، همه ما پهپادهایی را تصور می‌کنیم که کوچک بوده و مانند هلیکوپتر هستند.