توصیه‌های پلیس به والدین دانش آموزان درمورد سرویس مدارس

توصیه‌های پلیس به والدین دانش آموزان درمورد سرویس مدارس

پنج شنبه ۲۸ شهریور ساعت ۱۲:۲۷ - اجتماعی

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا تاکید کرد: رانندگان سرویس مدارس باید افراد بدون سوءپیشینه کیفری و عدم اعتیاد به موادمخدر و داروهای روان گردان باشند .