توفیقات جهانی سینمای کودک و نوجوان

توفیقات جهانی سینمای کودک و نوجوان

چهارشنبه ۰۷ آبان - فرهنگی

تهران- ایرنا- رئیس سازمان سینمایی، گفت: نهاد پاک کودکان و نوجوانان به عنوان مهمترین امکان الگوگیری بزرگسالان برای پاک نهاد زیستن است و سینمای کودک و نوجوان با همین ظرفیت، بیشترین توفیقات جهانی و بخش اعظمی از موفقیت داخلی سینمای ایران را در این ساحت فیلمسازی کسب کرده است.