توقیف تاکسی با ٢٠٠ میلیون بار سیگار قاچاق و ناس

توقیف تاکسی با ٢٠٠ میلیون بار سیگار قاچاق و ناس

شنبه ۰۴ بهمن - اجتماعی

فرمانده یگان امداد فاتب از کشف کالای قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال توسط واحد های گشت انتظامی یگان امداد فاتب خبر داد.