تولید داروهای ضد باکتری با منشأ بیولوژیکی/راهکاری برای حذف مقاومت میکروبی

تولید داروهای ضد باکتری با منشأ بیولوژیکی/راهکاری برای حذف مقاومت میکروبی

شنبه ۰۹ اسفند - اقتصادی

در ابتدای سال ۲۰۰۰ از سوی سازمان بهداشت جهانی اعلام شد که مقاومت میکروبی از مهمترین چالش بشریت در هزاره سوم است؛ از این رو گروه‌های فناور یکی از شتابدهنده های حوزه سلامت نسل جدیدی از فرآورده‌های ضد میکروبی با منشا بیولوژیکی عرضه کردند که در آنها چالش مقاومت میکروبی رفع شده است.