تولید ماده‌ای که سبک‌ترین محافظ الکترومغناطیسی جهان است

تولید ماده‌ای که سبک‌ترین محافظ الکترومغناطیسی جهان است

دوشنبه ۲۰ مرداد - علمی

محققان سوئیسی مدعی به ساخت سبک‌ترین ماده محافظ الکترومغناطیسی در جهان شدند.