تولید نسل جدید باطری ۹۰ درصد ارزانتر می‌شود

تولید نسل جدید باطری ۹۰ درصد ارزانتر می‌شود

دوشنبه ۲۰ مرداد - اقتصادی

یک شرکت APB Corp برای طراحی نوع جدیدی از باطری که هزینه های تولید را به میزان قابل توجهی کاهش داده و ایمنی را بالا می برد، حمایت مالی گروهی از شرکتهای ژاپنی را جلب کرد.