تولید ۷ محصول زیستی در یکی از شتابدهنده‌های حوزه زیستی

تولید ۷ محصول زیستی در یکی از شتابدهنده‌های حوزه زیستی

شنبه ۰۹ اسفند - اقتصادی

تیم‌های فناور یکی از شتابدهنده‌های حوزه سلامت موفق به تولید ماده اولیه پرگابالین شدند که در حال انتقال دانش فنی به بخش صنعتی است.