تکلیف وزارت نیرو برای مشخص کردن حریم رودخانه به طور کامل اجرا نشده است

تکلیف وزارت نیرو برای مشخص کردن حریم رودخانه به طور کامل اجرا نشده است

سه شنبه ۲۵ خرداد - ورزش

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به موجب قانون حدنگار وزارت نیرو مکلف شده است ظرف مدت دو سال یعنی تا پایان سال ۹۶، حریم و بستر رودخانه‌ها را مشخص و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه دهد تا این سازمان با چنین مشکلاتی مواجه نشود اما تاکنون این تکلیف به طور کامل اجرا نشده است.