تکمیل ظرفیت‌ بیمارستان‌های تگزاس و آریزونا در پی افزایش مبتلایان کرونا

تکمیل ظرفیت‌ بیمارستان‌های تگزاس و آریزونا در پی افزایش مبتلایان کرونا

سه شنبه ۰۷ بهمن - اجتماعی

شهردار هوستون به تازگی هشدار داده که ظرفیت سیستم بیمارستانی این شهر در تگزاس از بیماران کرونایی پر شده و این در حالی است که ظرفیت بخش‌های مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان‌های آریزونا نیز رو به اتمام است‌.